home
Home

www.boshuisjevakantie.nl

't Boshuisje Winterswijk

Accomodatie Omgeving Multimedia Tarieven  Contact Tips
Natuurhuisje Vogels bij 't Boshuisje Gastenboek    

Vogels bij 't Boshuisje

sperwer

Hieronder vindt u een lijst van vogels die - op het terrein van de vakantiewoning - meestal gezien en gehoord, soms alleen gehoord zijn; soms door onszelf, soms door gasten.

Appelvink Grote lijster Ringmus
Blauwe reiger Heggemus Roodborst
Bonte vliegenvanger Houtduif Roodborsttapuit
Boomklever Huismus Sperwer
Boomkruiper Huiszwaluw Spreeuw
Bosuil Keep Spotvogel
Braamsluiper Kievit Staartmees (ook witkoppige)
Buizerd Koekoek Sijs
Ekster Kokmeeuw Tjiftjaf
Fitis Koolmees Tuinfluiter
Geelgors Koperwiek Turkse tortel
Gekraagde roodstaart Kraai Vink
Gele kwikstaart Kraanvogel Vlaamse gaai
Gierzwaluw Kramsvogel Vuurgoudhaantje
Glanskop Kuifmees Wielewaal
Goudhaantje Matkop Winterkoning
Goudvink Merel Witte kwikstaart
Grauwe gans Middelste bonte specht Zanglijster
Grauwe vliegenvanger Nachtegaal Zwaan
Groene specht Pimpelmees Zwarte mees
Groenling Raaf Zwarte specht
Grote bonte specht Reiger Zwartkop

Volg ons op:

Twitter BoshuisjeV   YouTube BoshuisjeVakantie   Facebook Boshuisje.Winterswijk   Google+ BoshuisjeVakantieWinterswijk  

(c) 2019 't Boshuisje Winterswijk. Niets van deze website of aanverwante digitale publikaties zoals Twitter, Facebook, Youtube mag worden openbaar gemaakt, gekopieerd en/of verveelvuldigd op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de eigenaren

Voorwaarden Privacy